Opći uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja web portala i definicije

1.1. Ovim se Općim uvjetima uređuje korištenje Svadbeni.hr web portala/trgovine na web adresi www.svadbeni.hr (dalje u tekstu “Portala” ili “Web trgovina”). Molimo korisnike da pažljivo pročitaju ove uvjete i odredbe prije korištenja. Vaša suglasnost s ovdje navedenim uvjetima i odredbama je dobar preduvjet za izvršavanje kvalitetne kupnje. Ove Opće odredbe i uvjete prihvaćate elektronskim putem prilikom potvrđivanja narudžbe u web trgovini.
1.2. Opći uvjeti web portala Svadbeni.hr sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o zaštiti osobnih podataka te Zakonom o elektroničkoj trgovini koji su na snazi na području Republike Hrvatske.
1.3. U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imat će značenje dano u nastavku:
• Korisnik znači svaka osobu, pravnu ili fizičku, koja pristupa web stranicama. Pojam korisnik uključuje i registriranog korisnika.
• Registrirani korisnik znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje usluge Web trgovine na web stranicama.
• Svadbeni.hr znači S3 Media, Obrt za programiranje, sa sjedištem u Zagrebu, Hvarska 1b, MBS: 98669290 (dalje u tekstu: „Svadbeni.hr“ ili „Prodavatelj“).
1.4. Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta. Ukoliko imate pitanja, možete nam se obratiti e-malom preko kontakt forme na sljedećoj stranici.
1.5. Usluge Svadbeni.hr-a se sastoje od pružanja informacijskih usluga oglašavanja na našem portalu. Naše usluge moguće je koristiti isključivo na teritoriju država Europske unije.

Izmjene općih uvjeta

2.1. Svadbeni.hr zadržava pravo izmijeniti ili ukinuti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranica, provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na web stranicama.
2.2. Za slučaj sporova, primijenit će se verzija koja je bila važeća u trenutku izvršenja kupnje i s kojom ste kao korisnik izrazili svoju suglasnost u trenutku predavanja narudžbe.
2.3. Ovim putem Vas obavještavamo da postoji mogućnost povremene promjene Općih odredbi i uvjeta korištenja web trgovine radi usklađivanja s promjenama zakona ili našim poslovnim potrebama. Tehnički nismo u mogućnosti svakog korisnika obavijestiti o eventualnim promjenama, stoga Vam preporučamo da pročitate ovaj tekst prilikom ponovnog korištenja web trgovine kako biste se upoznali s mogućim promjenama.

Registracija korisnika

3.1. Registracija korisnika se vrši putem web stranica, prilikom čega će korisnik biti obvezan upisati određene osobne podatke i pristati na korištenje takvih osobnih podataka. Za više informacija o korištenju osobnih podataka pročitajte našu Politiku Privatnosti.
3.2. Nakon uspješne registracije, registrirani korisnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizaciju korištenja Portala
3.3. Registracijom korisnik potvrđuje:
– da u cijelosti prihvaća ove opće uvjete;
– potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka;
– da daje Svadbeni.hr-u izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama.
3.4. Registrirani korisnik pristaje da se kupnja putem Web trgovine vrši na način da registrirani korisnik kupuje usluge dostupne putem Web trgovine na način da ih bira na temelju opisa usluge.
3.5. Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Klikom na ikonu “odaberi”, korisnika se prebacuje na formular za ispunjavanje detalja narudžbe I naplatu. Usluga se smatra naručenom u trenutku kada kupac prođe cijeli proces narudžbe. Na e-mail adresu kojom ste se registrirali kao kupac, dobit ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane Svadbeni.hr-a.
3.6. Ukoliko Svadbeni.hr nije u mogućnosti izvršiti neku od naručenih usluga, kontaktirat će kupca telefonski ili putem e-mail-a te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima pravo odustati od narudžbe takve usluge ili zatražiti zamjensku uslugu ukoliko je Svadbeni.hr bude mogao ponuditi.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji

4.1. Ovi uvjeti kao i pojedini uvjeti naznačeni uz usluge predstavljaju ponudu Svadbeni.hr-a za sklapanje Ugovora.
4.2. Predmet Ugovora je kupnja odabrane usluge putem Web trgovine www.svadbeni.hr. Ove Opće odredbe i uvjeti čine sastavne dijelove ugovora o kupoprodaji sklopljenog putem web trgovine.
4.3. Prilikom pregledavanja sadržaja Svadbeni.hr web trgovine možete slobodno pronaći željene usluge. Nakon što ste pronašli željene usluge i sigurni ste da ih želite kupiti, krećete u proces narudžbe prilikom kojeg unosite sve podatke potrebne za izvršenje narudžbe, potvrđujete svoju suglasnost sa Općim odredbama i uvjetima korištenja web trgovine, te ovisno o odabranom načinu plaćanja, izvršavate plaćanje.
4.4. Radnje koje ste izvršili i potvrdili prilikom procesa predavanja narudžbe smatraju se sklapanjem ugovora o kupoprodaji i kao takve su obvezujuće. Ugovor stupa na snagu od trenutka kada korisnih prihvati ponudu Svadbeni.hr-a, u ovom slučaju kada potvrdi sve izvršene radnje.
4.5. Proces potvrde ponude odvijat će se na način da ćete nakon predavanja Vaše narudžbe, primiti na e-mail adresu koju ste upisali u procesu narudžbe automatski generiranu potvrdu o primitku narudžbe (u daljnjem tekstu ‘Potvrda’). Potvrda o primitku narudžbe ne smatra se potvrdom sklapanja ugovora o kupoprodaji od strane prodavatelja, već je isključivo dokument kojim se potvrđuje primitak narudžbe.

Cijene usluga i način plaćanja putem web portala

5.1. Cijene proizvoda izražene su u eurima (“€”) te su oslobođene plaćanja PDV-a prema članku 90. stavku 2 te članku 17. stavku 1 Zakona o PDV-u.
5.2. Cijene usluga su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine. Naručene usluge isporučuju se po cijenama i uvjetima važećim na web trgovini na dan predavanja narudžbe, bez obzira na naknadne promjene cijene i uvjete (ukoliko se dogode).
5.3. Potvrdom kupovine registrirani korisnici završavaju postupak kupovine putem web trgovine.
5.4. Račun ćete primiti u emailu s kojim ste napravili narudžbu nakon što izvršite plaćanje po ponudi. Ukoliko vam je potreban R1 račun molimo Vas da naglasite ovu opciju prilikom prolaska kroz proces narudžbe i unesete sve potrebne podatke. Izdavanje R1 računa dostupno je samo kao opcija pravnim osobama registriranima u Republici Hrvatskoj.
5.5. Sva plaćanja će biti izvršena u Eurima. Cijene prikazane u drugim valutama su okvirne.
5.6. Plaćanja usluga se mogu obaviti virmanom/općom uplatnicom omogućuje uplatu internet bankarstvom, mobilnim bankarstvom, u banci, pošti, FINI i slično.
5.7. Nakon izvršavanja narudžbe, kupac će na svoju ćete e-mail adresu primiti podatke potrebne za izvršenje uplate. Kada sredstva budu vidljiva na našem računu, započeti ćemo s obradom narudžbe.

Raskid ugovora o kupoprodaji

6.1. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača korisnik ima pravo Ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
6.2. Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid Ugovora, korisnik nas mora obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte. Navedeno možete napraviti koristeći kontaktni obrazac ovdje.
6.3. Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od korisnika primili i to bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili korisnikovu odluku o jednostranom raskidu ugovora.
6.4. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu.

Prava i obveze prodavatelja

7.1. Dužnost Svadbeni.hr-a je isporučiti Vam uslugu u vrijeme i na način kako je to navedeno u predočenim uvjetima poslovanja, nakon što izvršite narudžbu i platite kupoprodajnu cijenu.
7.2. Svadbeni.hr mora osigurati istinite informacije o ponuđenoj usluzi i pružiti potpune informacije o plaćanju kupoprodajne cijene i isporuci usluge.
7.3. Ukoliko je web trgovina privremeno nedostupna ili dostupna samo u ograničenom opsegu, zbog nadogradnje sustava, tehničkih poteškoća, problema više sile ili drugih uzroka, Svadbeni.hr nije odgovoran, bez obzira na uzrok i trajanje, za eventualnu nedostupnost portala, bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija, djelomični ili potpuni prekid ili pogrešan rad i/ili tehničke probleme koji mogu dovesti do pogrešne obrade podataka te bilo kakva potraživanja ili gubitke koja iz tog proizlaze.
7.4. U slučaju kvara javnih ili privatnih telekomunikacijskih mreža, Svadbeni.hr neće biti odgovoran za bilo kakvu nemogućnost izvršenja ili kašnjenje u izvršenju neke od obveza koje ima na temelju ovih Uvjeta ili nekog od ugovora u slučaju da je to rezultat neke radnje ili događaja koji su izvan razumne kontrole prodavatelja. U takvim situacijama, prodavatelj će pokušati ispuniti svoje obveze u najkraćem roku.
7.5. Prodavatelj nije obvezan na temelju primljene narudžbe sklopiti ugovor o kupoprodaji u slučaju kada ne može u potpunosti izvršiti obveze iz ugovora. Ugovor o kupoprodaji od strane prodavatelja smatra se sklopljenim u trenutku odobravanja narudžbe o čemu ćete biti obaviješteni posebnom e-mail porukom.

Prava i obveze kupca

8.1. Kupac je dužan platit cijenu određenu ugovorom. Također je dužan dostaviti podatke koje se od njega traže kako bi se usluga mogla izvršiti.
8.2. Ukoliko je kupac nezadovoljan kupljenom uslugom, ima pravo na reklamaciju te se obratiti prodavatelju prema uputama.
8.3. Kupac se obvezuje da neće koristiti web stranicu na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima ili koristiti web stranicu za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima i unositi ili distribuirati putem web stranice bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično.
8.4. Kupac se obvezuje da neće na svom profilu dijeliti ilegalan ili nedopustiv sadržaj. Prodavatelj ima pravo ukinuti uslugu bez potrebe za dostavljanjem razloga. Prodavatelj će u tom slučaju obavijestiti kupca 24h prije ukidanja usluge.
8.5. Kupac pravo na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora ima u roku od 14 dana od naručivanja usluge.

Pritužbe i način rješavanja sporova

9.1. Korisnik nas može kontaktirati te uputiti pritužbu koristeći kontakt formu,u slučaju da uoči pogrešku, problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i sl. objavljeno u web trgovini ili na web stranicama Svadbeni.hr. Na svaki pristojni pisani prigovor odgovorit ćemo u roku od 15 dana od njegovog primitka.
9.2. Na ove Opće uvjete i ugovore primjenjuje se hrvatsko pravo
9.3. U slučaju nastanka spora obavještavamo Vas o svojoj dobroj volji da svaki spor riješimo mirnim putem sporazumno, kao i vašem pravu da koristite mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pravom pokretanja postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore, i/ili podnošenjem prijedloga za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori.
9.4. U slučaju sudskog postupka nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.